Nasi Klienci:

Dla naszych klientów organizujemy kompleksową obsługę:

 • kongresów,
 • konferencji,
 • sympozjów,
 • zjazdów,
 • innych spotkań biznesowych.
 
 

Obsługa spotkań biznesowych
w naszym wydaniu obejmuje:

 1. Planowanie i koordynację.
 2. Wybór miejsca spotkania.
 3. Sekretariat i centralna recepcja/Rejestracja
  i obsługa płatności.
 4. Zakwaterowanie.
 5. Obsługa techniczna.
 6. Oprawa plastyczna.
 7. Galanteria konferencyjna.
 8. Transport.
 9. Catering.
 10. Programy towarzyszące.
 11. Nietypowe zamówienia.
 
PLANOWANIE i KOORDYNACJA


Realizacja   spotkania    biznesowego    wymaga
przygotowania bardzo dobrego harmonogramu prac, a także nadzoru nad skrupulatnym wykonaniem planu. Pracę nad realizacją konferencji zaczynamy na wiele miesięcy przed spotkaniem. Nasz zespół koordynatorów planuje i kieruje działaniami, tak aby uniknąć niespodzianek. Na każdym etapie przygotowań pozostajemy w stałym kontakcie z kontrahentem. Za przygotowanie oraz realizację planu imprezy odpowiedzialna jest jedna osoba, tzw. koordynator spotkania. Koordynator jest obecny na każdym etapie planowania i realizacji przedsięwzięcia - jest to człowiek, który znajduje się zawsze tam gdzie jest potrzebny.

Do zadań koordynatora należą:
 • przedstawianie oferty, scenariusza,
  kosztorysu kontrahentowi,
 • przygotowanie szczegółowego planu
  zadań każdego etapu realizacji,
 • zaangażowanie podwykonawców
  oraz monitorowanie ich pracy,
 • monitorowanie założeń budżetowych,
 • dobór personelu do realizacji zadania,
 • kierowanie logistyką,
 • kontakt z uczestnikami,
 • nadzór nad pracą sekretariatu i centralnej recepcji,
 • zapobieganie sytuacjom kryzysowym,
 • reagowanie na specjalne życzenia gości,
 • realizacja dodatkowych zamówień,
 • stały kontakt z kontrahentem,
 • przygotowanie pokonferencyjnych
  raportów/zestawień dla kontrahentów,
 • inne.

 
 

Biuro Rachunkowe
IREKO
ul. Podleśna 20b
05-530 Wojciechowice


Tel: +48 663 505 504

e-mail: konferencje@ireko.pl